Dataprivacy Pl

Polityka prywatności zgodnie z art. 13 DSGVO

Usługi programowej edycji zdjęć

Deep Art AI GmbH
Kriegsstraße 82
76133 Karlsruhe
[email protected]
Numer telefonu: +49 (721) 98 61 89 60

A. Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej


W celach informacyjnych

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które Twoja przeglądarka wysyła na nasz serwer. Obejmuje to Państwa adres IP, datę i godzinę żądania, różnicę strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona) oraz kod statusu dostępu/HTTP. Przetwarzanie to jest technicznie niezbędne, abyśmy mogli udostępnić Państwu naszą stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 (1) f) DS-GVO.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Niektóre usługi wymagają rejestracji na naszej stronie internetowej i utworzenia konta użytkownika. Dane osobowe, które gromadzimy podczas rejestracji to adres e-mail oraz opcjonalnie imię i nazwisko, a także adres. Podane przez Ciebie w tym procesie dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu korzystania z danej usługi, w której się zarejestrowałeś. Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie zechcą Państwo podać adresu e-mail, będziemy zmuszeni odmówić rejestracji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 (1) b) DS-GVO.

Cookies

Podczas korzystania z naszej strony internetowej pliki cookie są zapisywane na dysku twardym w przeglądarce, z której Państwo korzystają. Cookies to małe pliki tekstowe, poprzez które zapisywana jest sesja internetowa. Nie mogą one wykonywać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Używane są w celu uczynienia strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i efektywną. Używamy plików cookie do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania naszej strony internetowej, a więc na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Podstawą prawną stosowania plików cookie jest art. 6 (1) f) DS-GVO.

Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność są wyjaśnione poniżej:

Przejściowe pliki cookie: Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z Państwa przeglądarki mogą zostać przyporządkowane do wspólnej sesji. Dzięki temu Państwa komputer może zostać rozpoznany, gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie: Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Dalsze informacje na temat plików cookie: Można ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Ujawnianie Państwa danych osobowych

W szczególności współpracujemy z następującymi starannie wybranymi i monitorowanymi dostawcami usług, którzy mogą być odbiorcami Państwa danych osobowych:

  • Dostawcy usług IT (Stripe, Paypal, Gooten)
  • Operator strony internetowej (Amazon Webservices)


B. Kiedy korzystasz z naszej aplikacji

Pobieranie naszej Aplikacji

Kiedy pobierasz naszą Aplikację, niezbędne informacje są przekazywane do App Store, w tym między innymi Twoja nazwa użytkownika, adres e-mail i numer klienta konta, czas pobrania, informacje o płatności i indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. Nie mamy wpływu na to zbieranie danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Więcej informacji na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi można znaleźć w odpowiednim sklepie App Store.

Korzystanie z naszej aplikacji

Aplikacja uzyskuje dostęp do interfejsów Deep Art Effects w celu przetwarzania obrazów, gdy tylko użyją filtra w aplikacji do edycji. Podczas korzystania z aplikacji nie są gromadzone ani przetwarzane żadne dane osobowe.

Zamawianie drukowanej kopii zdjęć

Możesz zamówić drukowaną kopię swoich edytowanych zdjęć. W aplikacji znajdziesz sekcję umożliwiającą złożenie takiego zamówienia. W celu realizacji umowy z Tobą przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, wybrane zdjęcie oraz dane karty kredytowej lub inne dane dotyczące płatności (zgodnie z dostępną i wybraną metodą płatności, np. numer IBAN, BIC itp.).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 (1) b) DS-GVO.

Ujawnianie Państwa danych osobowych

Współpracujemy w szczególności z następującymi starannie wybranymi i monitorowanymi dostawcami usług, którzy mogą być odbiorcami Państwa danych osobowych:

  • Dostawca usług IT (Amazon web service)
  • Usługa drukarska “Gooten” (Breakout Commerce, Inc., 142 W 57 th St, Floor 10, New York, NY 10019 USA) (w przypadku zamówienia drukowanej kopii edytowanego zdjęcia).


C. Jeśli korzystasz z naszego oprogramowania PC

Pobieranie naszego oprogramowania na PC

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje do naszego serwera podczas pobierania. Obejmuje to Państwa adres IP, datę i godzinę żądania, różnicę strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona) oraz kod statusu dostępu/HTTP. Przetwarzanie to jest technicznie konieczne, abyśmy mogli udostępnić Państwu naszą stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo strony podczas pobierania.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 (1) b) DS-GVO.

Korzystanie z naszego oprogramowania PC

Oprogramowanie PC działa w trybie offline bez dostępu do Internetu po pobraniu go na urządzenie sprzętowe użytkownika końcowego. Podczas użytkowania nie są gromadzone ani przetwarzane żadne dane osobowe.

Subskrypcja rozszerzonej wersji oprogramowania PC

Mogą Państwo korzystać z rozszerzonej wersji naszego oprogramowania PC. W tym celu przekażemy Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz dane dotyczące karty kredytowej lub innych płatności (zgodnie z dostępną i wybraną metodą płatności, np. numer IBAN, BIC itp.) dostawcy usług płatniczych Stripe lub Paypal. Takie przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 (1) b) DS-GVO.

Zamawianie drukowanej kopii zdjęć

Możesz zamówić drukowaną kopię swoich przetworzonych zdjęć. Na naszej stronie internetowej znajdziesz dalsze informacje dotyczące takiego zamówienia. W celu realizacji umowy z Państwem przetwarzamy Państwa nazwisko, adres, adres e-mail, wybrane zdjęcie oraz dane karty kredytowej lub inne dane dotyczące płatności (zgodnie z dostępną i wybraną metodą płatności, np. numer IBAN, BIC itp.).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 (1) b) DS-GVO.

Ujawnianie Państwa danych osobowych

Współpracujemy w szczególności z następującymi starannie wybranymi i monitorowanymi dostawcami usług, którzy mogą być odbiorcami Państwa danych osobowych:

  • Dostawca usług IT (Stripe, Paypal)
  • Usługa drukarska “Gooten” (Breakout Commerce, Inc., 142 W 57 th St, Floor 10, New York, NY 10019 USA) (jeśli zamówisz drukowaną kopię edytowanego zdjęcia).


D. Kiedy korzystasz z naszego interfejsu

Subskrypcja dostępu do interfejsu naszych usług

Przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane dotyczące karty kredytowej lub innych płatności (zgodnie z dostępną i wybraną metodą płatności, np. numer IBAN, BIC itp.). Takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 (1) b) DS-GVO.

Korzystanie z dostępu do interfejsu naszych usług

Podczas uzyskiwania przez Państwa dostępu do interfejsu naszych usług, adres IP Państwa komputera, data i godzina dostępu oraz typ przeglądarki są przez nas gromadzone i przetwarzane. Jest to technicznie konieczne, abyśmy mogli wykonać umowę z Tobą i zapewnić Ci dostęp do interfejsu naszych usług.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 (1) b) DS-GVO.

Ujawnianie Państwa danych osobowych

W szczególności współpracujemy z następującymi, starannie wybranymi i monitorowanymi, dostawcami usług, którzy mogą być odbiorcami Twoich danych osobowych:

  • Dostawcy usług IT (Stripe, Paypal)

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO FIRM SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
W niektórych przypadkach korzystamy z usługodawców z krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Starannie wybieramy tych dostawców usług i regularnie dokonujemy ich przeglądu. W takich przypadkach dane zostaną przekazane tylko wtedy, gdy spełnione zostaną warunki takiego przekazania zgodnie z GDPR (np. podpisanie standardowych klauzul umownych UE z dostawcą/ dostawcami usług zgodnie z art. 46 (2) c) GDPR). W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas kopii tych standardowych klauzul umownych UE.


CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy i dodatkowo tak długo, jak jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Na przykład jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania dokumentacji do celów podatkowych (np. zgodnie z § 147 niemieckiego kodeksu podatkowego) i do celów księgowych (np. zgodnie z § 257 niemieckiego kodeksu handlowego). Okresy przechowywania wynoszą od sześciu do dziesięciu lat. O ile jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych, będą one przechowywane w ograniczonej formie dla Państwa ochrony. Jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, zostaną one usunięte zgodnie z naszą koncepcją usuwania danych.


TWOJE PRAWA

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 DS-GVO), korekty swoich danych osobowych (art. 16 DS-GVO), usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 DS-GVO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 DS-GVO) oraz przenoszenia danych osobowych (art. 20 DS-GVO).

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 DS-GVO w kontekście przetwarzania, które opieramy na art. 6 (1) f) DS-GVO.

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Odwołanie może nastąpić w sposób nieformalny i powinno być skierowane do:

Deep Art AI GmbH

Kriegsstrasse 82

76133 Karlsruhe, Niemcy

lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z GDPR. Prawo to pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach stosunków umownych gromadzimy Państwa dane osobowe wyłącznie w celach opisanych powyżej, tj. w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podawania danych osobowych. Jeśli jednak nie podasz danych osobowych, umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana.

Jeśli udzielisz nam zgody, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu objętym zgodą; cel ten jest szczegółowo opisany w tekście zgody. Zgoda jest dobrowolna, co oznacza, że możesz ją wyrazić lub nie.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w kontekście naszych uzasadnionych interesów, mogą być Państwo zobowiązani do jej udzielenia ze względu na ogólne obowiązki wsparcia. W każdym przypadku przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych ocenimy, czy przetwarzanie jest niezbędne i czy Twoje interesy polegające na nieprzetwarzaniu danych są nadrzędne. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 DS-GVO.


INFORMACJE O PRAWIE DO SPRZECIWU NA PODSTAWIE ART. 21 DS-GVO

W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DS-GVO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów). Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas danych i tego, na jakich przepisach się opieramy, znajdą Państwo w naszej informacji o ochronie danych zgodnie z art. 13 DS-GVO. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Sprzeciw może być zgłoszony bezpłatnie i nieformalnie i powinien być przesłany na adres:

Deep Art AI GmbH

Kriegsstrasse 82
76133 Karlsruhe, Niemcy

lub pocztą elektroniczną: [email protected]

Deep Art Effects Wersja Darmowa

Przekonaj się dzięki naszej darmowej wersji!

Deep Art Effects Free Version

Überzeuge dich selbst mit unserer kostenlosen Version!