dataprivacy

Privacybeleid volgens art. 13 DSGVO

Softwarematige fotobewerkingsdiensten

Deep Art AI GmbH
Kriegsstraße 82
76133 Karlsruhe
[email protected]
Telefoonnummer: +49 (721) 98 61 89 60

A. Wanneer u onze website gebruikt

Ter informatie

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Dit omvat uw IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina) en de toegangsstatus/HTTP-statuscode. Deze verwerking is voor ons technisch noodzakelijk om u onze website te kunnen aanbieden en de stabiliteit en veiligheid van de website te waarborgen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder f), DS-GVO.

Registratie op onze website

Voor sommige diensten moet u zich op onze website registreren en een gebruikersaccount aanmaken. Persoonlijke gegevens die wij tijdens de registratie verzamelen zijn uw e-mailadres en optioneel uw naam, alsmede het adres. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het gebruik van de specifieke dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig. Als u het e-mailadres echter niet wilt verstrekken, moeten wij de registratie weigeren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO.

Cookies

Wanneer u onze website gebruikt, worden cookies opgeslagen op uw harde schijf in de browser die u gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarmee een websessie wordt opgeslagen. Ze kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. Wij gebruiken cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van onze website en dus op basis van ons gerechtvaardigd belang.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is art. 6 (1) f) DS-GVO.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder wordt toegelicht:

Tijdelijke cookies: Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan een gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.

Persistente cookies: Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Meer informatie over cookies: U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

In het bijzonder werken wij met de volgende zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde dienstverleners die ontvangers kunnen zijn van uw persoonsgegevens:

  • IT-dienstverlener (Stripe, Paypal)
  • Websitebeheerders (Amazon Webservices)

B. Wanneer u onze app gebruikt

Onze app downloaden

Wanneer u onze App downloadt, wordt noodzakelijke informatie naar de App Store verzonden, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer, het tijdstip van downloaden, betalingsinformatie en individueel apparaat identificatienummer. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. Voor meer informatie over de behandeling van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de desbetreffende App Store.

Gebruik van onze app

De app heeft toegang tot de Deep Art Effects interfaces om beelden te verwerken zodra ze een filter in de app gebruiken om te bewerken. Tijdens het gebruik worden geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt.

Een afgedrukte kopie van uw foto’s bestellen

U kunt een gedrukt exemplaar van uw bewerkte foto’s bestellen. In de app vindt u een sectie voor het indienen van een dergelijke bestelling. Om het contract met u uit te voeren, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres, uw geselecteerde afbeelding en uw creditcard- of andere betalingsgegevens (volgens de beschikbare en gekozen betalingsmethode, bijv. IBAN-nummer, BIC enz.).

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Wij werken met name met de volgende zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde dienstverleners die ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zijn:

IT-dienstverlener (Amazon Webservice)

  • Afdrukservice “Gooten” (Breakout Commerce, Inc., 142 W 57 th St, Floor 10, New York, NY 10019 USA) (als u een gedrukt exemplaar van uw bewerkte foto bestelt).

C. Als u onze pc-software gebruikt

Onze pc-software downloaden

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die uw browser tijdens het downloaden aan onze server doorgeeft. Dit omvat uw IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina) en de toegangsstatus/HTTP-statuscode. Deze verwerking is technisch noodzakelijk om u onze website te kunnen aanbieden en om de stabiliteit en veiligheid van de website tijdens het downloaden te garanderen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO.

Gebruik van onze PC-software

De pc-software werkt offline zonder internettoegang zodra deze is gedownload naar uw eindgebruiker hardware-apparaat. Tijdens het gebruik worden geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt.

Abonnement op een uitgebreide PC-softwareversie

U kunt een verbeterde versie van onze pc-software gebruiken. Daartoe sturen wij uw naam, adres, e-mailadres en kredietkaart- of andere betalingsgegevens (volgens de beschikbare en gekozen betalingsmethode, bv. IBAN-nummer, BIC enz.) door naar de betalingsdienstaanbieder Stripe of Paypal. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO.

Een afgedrukte kopie van uw foto’s bestellen

U kunt een gedrukt exemplaar van uw verwerkte foto’s bestellen. Op onze website vindt u verdere informatie voor een dergelijke bestelling. Om het contract met u uit te voeren, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres, uw geselecteerde afbeelding en uw creditcard- of andere betalingsgegevens (volgens de beschikbare en gekozen betalingsmethode, bijv. IBAN-nummer, BIC enz.).

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Wij werken met name met de volgende zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde dienstverleners die ontvangers kunnen zijn van uw persoonsgegevens:

  • IT-dienstverlener (Stripe, Paypal)
  • Afdrukservice “Gooten” (Breakout Commerce, Inc., 142 W 57 th St, Floor 10, New York, NY 10019 USA) (als u een gedrukt exemplaar van uw bewerkte foto bestelt).

D. Wanneer u onze interface gebruikt

Abonnement voor toegang tot de interface van onze diensten

Wij verwerken uw naam, e-mailadres en creditcard- of andere betalingsgegevens (volgens de beschikbare en gekozen betalingsmethode, bijv. IBAN-nummer, BIC enz.). Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO.

Gebruik van de toegang tot de interface van onze diensten

Tijdens uw toegang tot de interface van onze diensten worden het IP-adres van uw computer, de datum en het tijdstip van uw toegang en uw browsertype geregistreerd en door ons verwerkt. Dit is technisch noodzakelijk voor ons om het contract met u uit te voeren en u toegang te verlenen tot de interface van onze diensten.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

In het bijzonder werken wij met de volgende, zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde, dienstverleners die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen:

  • IT-dienstverleners (Stripe, Paypal)

DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN BEDRIJVEN BUITEN DE EUROPESE UNIE
In sommige gevallen maken wij gebruik van dienstverleners uit landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Wij selecteren deze dienstverleners zorgvuldig en evalueren ze regelmatig. In deze gevallen worden gegevens alleen doorgegeven als aan de voorwaarden voor een dergelijke doorgifte krachtens de GDPR is voldaan (bv. ondertekening van standaardcontractbepalingen van de EU met de dienstverlener(s) overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c), GDPR). U kunt te allen tijde een exemplaar van deze modelcontractbepalingen van de EU bij ons opvragen.

DUUR VAN DE OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en bovendien zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht een administratie bij te houden voor belastingdoeleinden (bijv. volgens § 147 van het Duitse belastingwetboek) en voor boekhoudkundige doeleinden (bijv. volgens § 257 van het Duitse handelswetboek). De bewaartermijnen zijn zes tot tien jaar. Voor zover wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens op te slaan, worden deze ter bescherming van u in beperkte vorm opgeslagen. Als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen, worden de persoonsgegevens overeenkomstig ons verwijderingsconcept verwijderd.

UW RECHTEN

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens (art. 15 DS-GVO), correctie van uw persoonsgegevens (art. 16 DS-GVO), verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 DS-GVO), beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 18 DS-GVO) en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (art. 20 DS-GVO).

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DS-GVO in het kader van een verwerking die wij baseren op art. 6 (1) f) DS-GVO.

Als u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. De herroeping kan informeel gebeuren en moet worden gericht aan:

Deep Art AI GmbH

Kriegsstrasse 82

76133 Karlsruhe, Duitsland

of per e-mail naar: [email protected]

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR. Dit recht doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In het kader van contractuele relaties verzamelen wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden, d.w.z. voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het contract. U bent niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Indien u echter geen persoonsgegevens verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

Als u ons uw toestemming geeft, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarop de toestemming betrekking heeft; dit doel wordt in detail beschreven in de tekst van de toestemming. Toestemming is vrijwillig, wat betekent dat je het kunt geven of niet.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze legitieme belangen, kunt u verplicht zijn deze te verstrekken vanwege algemene ondersteuningsverplichtingen. In ieder geval zullen wij, voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, beoordelen of de verwerking noodzakelijk is en of uw belangen om de gegevens niet te laten verwerken hiertegen opwegen. In geval van verwerking op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DS-GVO heeft u een recht van bezwaar op grond van artikel 21 DS-GVO.

INFORMATIE OVER HET RECHT OM BEZWAAR AAN TE TEKENEN OVEREENKOMSTIG ART. 21 DS-GVO

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1 zin 1 lit. f DS-GVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Meer gedetailleerde informatie over onze gegevensverwerking en op welke voorschriften wij deze in elk geval baseren, vindt u in onze informatie over gegevensbescherming overeenkomstig art. 13 DS-GVO. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Het bezwaar kan gratis en informeel worden ingediend en moet naar het volgende adres worden gezonden:

Deep Art AI GmbH
Kriegsstraße 82
76133 Karlsruhe, Duitsland

of per e-mail: [email protected]

Deep Art Effects Gratis Versie

Overtuig jezelf met onze gratis versie!

Deep Art Effects Free Version

Überzeuge dich selbst mit unserer kostenlosen Version!